زمانی که فعالیت مان در فوکوس وب را شروع کرده بودیم وب سایت ها در اوج درخشش خود بودند و تکنولوژی روز دنیا روی وب سایت ها مانور می داد و ما نیز با شعار"we focus on web" فعالیت می کردیم. اما سرعت تکنولوژی روز به روز بیشتر شده و امروز وارد دنیاهای جدیدتری شده. دنیای موبایل اپلکیشن ها، استارت آپ ها و ایده ها، اینترنت اشیا، ارزهای دیجیتال و ... پس نیاز به یک تغییر داشتیم. تغییر همیشه سخت بوده و برای ما هم همین طور بود. نتیجه این تغییر به دنیا آمدن سازمند بود.