فرم استخدامی زیر را پر کنید، در صورت نیاز همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت

اطلاعات فردی
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید
لطفا شماره موبایل خود را به درستی وارد کنید
لطفا ایمیل خود را به درستی وارد کنید
لطفا جنسیت خود را انتخاب کنیدلطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید
لطفا شهری که در آن ساکن هستید را وارد کنید
اطلاعات تحصیلی
توجه کنید که اطلاعات تحصیلی تاثیر مستقیمی در استخدام افراد ندارد و سطح توانایی مقدم بر سطح تحصیلات می باشد.
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
رشته تحصیلی خود را وارد کنید
لطفا دانشگاهی که در آن درس خواندید به همراه شهر و نوع دانشگاه وارد کنید
توانایی ها، تجربیات و تخصص ها
لطفا حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب کنیدلطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
لطفا این قسمت را پر کنید
لطفا حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
لطفا حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
لطفا نمونه ای از کارها و سوابق قبلی خود را وارد کنید.
Invalid Input