این روزها بازار توسعه اپلیکیشن های Cross Platform به شدت داغه. از زبان های مختلف تا فریم‌ورک ها و شرکت هایی که از آن ها پشتیبانی می کنند. اگر بخواهیم مثال‌هایی رو در زمینه بزنیم:

در دنیای امروزی وقتی صحبت از فریم ورک های سمت کاربر می کنیم، نمونه های زیادی به ذهنمان می رسد که مسلما هر کدام از ما ساعت های زیادی را برای تصمیم به انتخاب هر کدام از آن ها سپری میکنیم. فاکتورهای زیادی در انتخاب یک فریم ورک مناسب وجود دارد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره کرده و فریم ورک های مختلف را با هم مقایسه می کنیم.