سایت اینگلوست یک استارت آپ در زمینه یادگیری زبان انگلیسی است که به کاربران کمک می کند از طریق متد ابداعی SPL که مبتنی بر جمله سازی است اقدام به یادگیری و تقویت زبان انگلیسی کنند. در این سایت هزاران جمله انگلیسی با صوت Native و انواع مثال ها وجود دارد.