مجموعه آب و آفتاب یک مجموعه خلاق و علمی در حوزه تولید گیاهان با روش های نوین و به روز دنیا یعنی آکواپونیک می باشد. محصولات تولید شده این مجموعه به دلیل شرایط زیستی گیاهان و ارتباط آبیاری آنها با آبزیان به صورت کاملا ارگانیک و سالم می باشد.