برنده مسابقه میدون شبکه سه سیما

شرکت دانش بنیان Exon در حوزه تولید انواع تجهیزات پزشکی و فیزیولوژی در سطح بین المللی فعالیت دارد. این شرکت همچنین برنده مسابقه "میدون" شبکه 3 صدا و سیمای ایران نیز می باشد. وب سایت این شرکت در سه زبان مختلف طراحی و اجرا شده است.