سامانه مدیریت امور فناوری دانشگاه تبریز

سامانه جامع مدیریت امور فناوری دانشگاه با هدف تبدیل پروسه های دستی و زمان بر کارها به صورت اتوماسیون و آنلاین طراحی شده است. از امکانات این سامانه می توان به بخش مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت تفاهم نامه ها و اولویت های تحقیقاتی، سامانه ثبت توانمندی های تجاری و پژوهشی، بخش ثبت نام در دوره ها، کارگاه ها و همایش ها و بخش محتوایی اشاره کرد.