اپلیکیشن کنتور نویسی کنتورهای هوشمند آب و فاضلاب

این اپلیکیشن برای انجام کنتورنویسی، ارائه و چاپ قبوض مشترکین آب و فاضلاب استان به سفارش سازمان آب و فاضلاب طراحی و ساخته شده است. این اپ در نسخه اندروید به همراه پنل مدیریتی تخت وب طراحی شده است.