سامانه رصد و پایش تونل

این اپ برای تجمیع و آنالیز داده ها از دستگاه های حفاری تونل توسط اپراتور و ارائه گزارشات و مستندات آماری و نموداری به مدیر پروژه به صورت آنلاین می باشد. با کمک این نرم افزار که در نسخه اندروید طراحی شده است، میزان نشست تونل و دیگر پارامترها محاسبه و گزارش داده می شود.