وب سایت شخصی مهندس آتوسا بحرانی، دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی مهندسی دریا، به منظور ارائه اطلاعات کلی ایشان از جمله، تحصیلات، رزومه کاری، مقالات و مهارت های تخصصی و گالری عکس طراحی و توسعه داده شده است.