نرم افزار شبیه سازی سیستم های صفی، برنامه ای است که با روش Fixed Increment Time Advance (مکانیزم گذر زمان واحد به واحد) سیستم هایی که به نوعی دارای صف می باشند را با در نظر گرفتن فرآیندهای تصادفی شبیه سازی می کند. از جمله سیستم های صفی می توان به شبیه سازی: پمپ بنزین ها، حرکت قطعه کارها تا رسیدن به ماشین در کارخانجات، سلف سرویس غذاخوری دانشگاه ها، سیستم های نوبت دهی بانکی و یا حتی رستوران ها و فست فودها اشاره کرد.