وب سایت Go2tr برای موسسه اعزام دانشجو به ترکیه به مدیریت رضا نصرتی که نمایندگی رسمی موسسه ترکیه ای Pozza می باشد طراحی شده است. اطلاعات کامل برای دانشجویان، فروم گفتگو، معرفی دانشگاه و شرایط اقامت در ترکیه از جمله امکانات این وب سایت می باشد.