مجتمع آموزشی گزینه برتر از مدارس بنام شهر تبریز می باشد که در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت پسرانه و دخترانه فعالیت می کند. این مدرسه هر ساله دانش آموزان زیادی را تا رسیدن به قله دانشگاه همراهی می کند. این وب سایت به سفارش واحد دخترانه این مجتمع آموزشی با همکاری مسئول سایت ایشان طراحی و اجرا شده است.