سعید مدیرعامل شرکت سازمند است. او یک کدنویس، یک کارآفرین، یک عاشق، یک مهندس، یک دوست و یک شنونده خوب است. تلاش می کند دانسته هایش را با بقیه به اشتراک بگذارد. کوله بار کاری اش پر است از تجربه، موفق و خیلی ها ناموفق. تخصص اصلی او طراحی رابط کاربری است که در وب سایتش به خوبی نمایان گردیده است.