این وب سایت یک اثر هنری با طراحی سعید نجفی، مدیرعامل سازمند در اعتراض به جنگ در غزه و کشته شدن انسان های بی گناه است. در این وب سایت بیش از 140 هزار نفر احساس همدردی و اعتراض خود را امضا کرده اند.